Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

από την επίσκεψη στη Λυρική