Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΡΑΦΟΥΝ

Η ΡΕΑ, Ο ΓΙΩΡΓΟΣ, Η ΣΟΦΙΑ, Ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ, Η ΕΣΤΕΛΛΑ, Η ΜΑΡΙΑ, 

Ο ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ......