Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Έχουν κιόλας περάσει δύο βδομάδες που πάμε πια 
στη Β΄ Δημοτικού.

Φέτος είμαστε πια μεγάλοι-ες  για να μάς γράφει 
η δασκάλα μας τα καθήκοντα για την επόμενη μέρα 
και να μας ετοιμάζει μια φωτοτυπία με αυτά.

Έχουμε ένα τετραδιάκι  γι΄ αυτό το σκοπό (σπιράλ)
 στο οποίο θα μάθουμε  σιγά- σιγά να γράφουμε 
ΜΟΝΟΙ μας τα καθήκοντά μας.

Αυτό το τετράδιο είναι βέβαια και επικοινωνίας 
με τη δασκάλα μας.
Οι γονείς μας δηλαδή, αλλά και η κυρία Νίκη 
θα μπορούν να ανταλλάσσουν εκεί σημειώματα 
για όσα μας αφορούν.

Η δασκάλα μας ακόμα μάς τόνισε ότι φέτος πρέπει 
να βελτιώσουμε τα γράμματά μας αλλά και 
να διαβάζουμε με περισσότερη ευχέρεια.

Γι αυτό:
  • Γράφουμε την αντιγραφή μας πάντα 3 φορές (εκτός αν μας δοθεί άλλη οδηγία) με τα καλύτερα γράμματά μας , πάντα με την ημερομηνία στο πάνω μέρος.
  • Τα ωραία γράμματα προσπαθούμε να τα γράφουμε και σε όλες τις  <<κατ΄ οίκον >> εργασίες μας.
  • Επίσης διαβάζουμε πολλές φορές την ορθογραφία μας ώστε και άριστα  να μας βάζει  η κυρία μας και αυτοκολλητάκι να μας κολλάει.
  • Η ορθογραφία μας τις πιο πολλές φορές είναι γραμμένη στο Αναγνωστικό (χοντρό) ή στο Εργασιών ( λεπτό) μέσα σε ένα κίτρινο <<καδράκι>>.
  • Ακόμα διαβάζουμε  πολλές φορές την ανάγνωσή μας  έτσι ώστε να τη λέμε  <<νεράκι>> αλλά ΟΧΙ <<παπαγαλία>> γιατί η δασκάλα μας το καταλαβαίνει και δεν της αρέσει καθόλου.

  • Όσες εργασίες έχουμε  κάνει στο σχολείο τις ξαναελέγχουμε στο σπίτι   μήπως ξεχάσαμε  κάτι, γράφουμε  πάντα το όνομά μας  και τις βάζουμε  μέσα στο πράσινο τετράδιο για να τις δει και η δασκάλα μας την άλλη μέρα.

Αν τα κάνουμε όλα αυτά και καλοί μαθητές θα γίνουμε
αλλά και χρόνος θα μας μένει για παιχνίδι.