Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

project ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
<<ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ >>
ΤΕΛΕΙΩΣΕ.
ΣΗΜΕΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ.