Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς


Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς,
δεν ξεχνάμε να δώσουμε τη μεγαλύτερη αγκαλιά
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ