Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ...........ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ,
Η ΤΑΞΗ ΜΑΣ ΘΑ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
 ΤΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ <<ΝΕΡΕΝΙΑ...>>
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

το πολύτιμο ταξίδι της Νερένιας

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το νερό (κύκλος νερού)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεατρική παράσταση-δραματοποιημένη αφήγηση του παραμυθιού «Το πολύτιμο ταξίδι της Νερένιας», της νεροσταγόνας που ταξιδεύει τα παιδιά στον κύκλο της πολύτιμης ζωής της και στους κινδύνους που την απειλούν.
Συνοδεύεται από εκπαιδευτικά, βιωματικά παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς, ειδικά σχεδιασμένα ώστε τα παιδιά να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους για το φυσικό κύκλο του νερού, να αντιληφθούν την αξία του για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη, και τη σπουδαιότητα της διαφύλαξής του από τους κινδύνους της μόλυνσης και σπατάλης.