Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΡΓΑΛΕΙΟ

ΚΑΛΤΣΕΣ ΠΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΡΓΑΛΕΙΟ
 (έγινε σύμφωνα με εργασία του βιβλίου της Γλώσσας)