Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

δίστιχα από τη δασκάλα!