Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Πάλι δεν θα χτενιστώ σήμερα!