Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Tα δικαιώματα του παιδιού

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ << ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>>
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ