Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ