Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

ζωγραφίζοντας στην άμμο