Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

γλωσσοδέτες!


Ο παπάς μου ο παχύς
έφαγε παχιά φακή.
Γιατί, παπά παχύ,
να φας παχιά φακή;
Ο τζίντζιρας, ο μίντζιρας,
ο τζιντζιμιντζιχόντζιρας,
ανέβηκε στη τζιντζιριά, τη μιντζιριά,
τη τζιντζιμιντζιχοντζιριά,
κι έφαγε τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα,
τα τζιντζιμιντζιχόντζιρα.

 Ρανια