Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών θα γίνεται …… 
 ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 10.00-11.00 

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ