Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Στις 20 Νοεμβρίου του 1989 υπογράφηκε η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Σε αυτή τη σύμβαση συμμετείχαν 191 κράτη εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτειες και τη Σομαλία.
Ας πούμε, λοιπόν, στα παιδιά μας για την σημαντικότητα της ημέρας αυτής.