Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ.