Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ-ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ