Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


Η εκμάθηση της ορθογραφίας είναι ένα δύσκολο αλλά και παρεξηγημένο
 κομμάτι στη διδασκαλία της Γλώσσας. Καλό είναι η διδασκαλία
 της ορθογραφίας να μην γίνεται αυτοσκοπός. 
Πολύ μεγάλη σημασία έχει ο τρόπος διόρθωσης αλλά και η ποικιλία μεθόδων 
για τη διδασκαλία της. 
Καλό είναι να υπάρχουν πολλές και εναλλακτικές δραστηριότητες


ώστε η ορθογραφία να γίνει και αυτή μια 
παιγνιώδης και δημιουργικήδραστηριότητα.

 Στα νέα βιβλία του γλωσσικού μαθήματος κυριαρχεί η προσπάθεια νοηματοδότησης της ορθογραφίας. Προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά
 τους μηχανισμούς που εξηγούν την σωστή γραφή μιας λέξης.
Με τη βοήθεια της ετυμολογίας, της παραγωγής, της σύνθεσης
 και των οικογενειών λέξεων τα μαθαίνουμε να προσεγγίζουν 
τη θεματική ορθογραφία και με τη βοήθεια της γραμματικής 
να ελέγχουν την καταληκτική.

Σε κάθε ενότητα, λοιπόν, υπάρχουν ασκήσεις ορθογραφίας αλλά αυτή δεν είναι η μόνη μας σχετική δραστηριότητα.

@     Κάνουμε ορθογραφία με κάθε ευκαιρία, είτε είναι παραγωγή γραπτού κειμένου είτε είναι μια άσκηση γραμματικής. Αυτό σημαίνει πως στα γραπτά
 των παιδιών ομαδοποιούμε τα λάθη τους και τα δουλεύουμε, 
π.χ. τα εξηγούμε στον πίνακα, κατασκευάζουμε κειμενάκια με αυτά. 
Ελέγχουμε την πορεία της άσκησης από ορθογραφική (καταληκτική) άποψη
 και επανερχόμαστε όταν χρειαστεί .

@      Εξίσου σημαντική είναι και η ώρα της διόρθωσης.
 Η εναλλαγή των τρόπων (ετεροδιόρθωση, αυτοδιόρθωση,
 ομαδική,διαγωνισμός διόρθωσης κτλ.) 
διασφαλίζει τη διατήρηση του ενδιαφέροντος 
των μαθητών, καλλιεργεί τις ικανότητές τους στη διόρθωση και δυναμώνει
 την ορθογραφική τους δεξιότητα. 
Το πιο σημαντικό στον τομέα αυτό είναι
 να τους καλλιεργήσουμε την πεποίθηση πως μπορούν 
να διορθώσουν μόνοι τους το γραπτό τους, πως η ορθογραφία δεν είναι
 μια χαώδης κατάσταση αλλά ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες 
και ρυθμίζεται με βάση τη λογική, άρα μπορούν να την κατανοήσουν 
και να τη μάθουν. 
Αυτό βοηθάει ιδιαίτερα τους μαθητές με δυσκολίες.

Αναρτήθηκε από ΕΚΕΔΙΣΥΑναρτήθηκε από ΕΚΕΔΙΣΥ